Anketa Alice: Testování jen pro někoho, málo času na odpočinek a nízké mzdy

 • Anketa Alice: Testování jen pro někoho, málo času na odpočinek a nízké mzdy

  • 19 Pro 2020
  • Autor/ka: Alice

  Od října roku 2020 sebrali členové a členky Alice na 270 dotazníků, ve kterých se kolegů a kolegyň v sociálních službách ptáme na jejich pracovní podmínky. Sběr anket bude pokračovat i na začátku roku 2021 a výsledky šetření se stanou základem pro odborovou kampaň za zlepšení podmínek v sociálních službách. 40 procent respondentek tvoří pracovnice v sociálních službách, druhou nejzastoupenější skupinou se 30 procenty odpovědí jsou sociální pracovnice a pracovníci. Chceme všechny čtenáře požádat, aby nám pomohli rozšířit anketu mezi kolegyně a známé v sociálních službách. Potřebujeme dotazníků vybrat co nejvíc, aby byly data skutečně reprezentativní. Anketu najdete ZDE - prosíme, vyplňtě ji a sdílejte ji.

  První část dotazníku tvoří odměny. Nejběžnější čistá mzda či plat při plném úvazku se pohybuje mezi 19 000 a 23 000 korun, kterou bere přibližně 40% dotazovaných. Pětina respondentek a respondentů musí vyjít s příjmem mezi 15 000 a 19 000 korun a přibližně stejný počet dotazovaných má vyšší příjem v rozmezí mezi 23 000 a 27 000 korun. Asi 10% respondentek a respondentů zejména ve vedoucích pozicích bere víc než 27 000 korun. Asi 35% dotazovaných vychází s penězi s mírnými obtížemi, přibližně stejný podíl lidí dokáže pokrýt své náklady s většími obtížemi a necelých 12% respondentek a respondentů vychází s financemi velmi špatně. 18% z lidí, kteří dotazník vyplnili, vychází se svým příjmem úplně bez obtíží.

  Dále jsme se lidí v sociálních službách ptali o kolik si myslí, že by měla být jejich výplata vyšší. Největší podíl 36,3% tvoří lidé, podle kterých by odpovídající mzda měla být o 3000 až 5000 korun vyšší. 27,8% dotazovaných, že by měla být jejich odměna být vyšší o 5000 až 7000 korun. 16,7% lidí by si řeklo o více než 7000 korun víc za svou práci. S menším růstem odměn mezi 1000 a 3000 korun by se spokojilo 13,3% respondentek.

  Další otázky se týkaly času na zotavení a dovolených. 36.7% respondentek/ů odpovědělo, že mají dostatek času na odpočinek s občasnými výjimkami, 31,6% lidí čelí závažnějším obtížím s odpočinkem. Necelých 11% odpovědělo, že jsou “úplně vyřízení”a naopak 21,5% si může odpočinout dostatečně. Skoro polovina dotazovaných by uvítala navýšení dovolené na 6 týdnů, 17,8% by uvítalo i 5 týdnů, z čehož plyne, že mají v současnosti pouze zákonné minimum 4 týdny. 17,8% respondentek/ů je se s rozsahem dovolené spokojencých, takže by nic neměnili. 15,2% by naopak chtělo 7 týdnů dovolené i více.

  S občasným nedostatkem zaměstnanců na směnách se setkává 32,2% dotazovaných zaměstnankyň a zaměstnanců. S častějším nedostatkem personálu, který komplikuje provoz a zvyšuje stres při práci se potýká 27% lidí. 23,3% dotazovaných uvedlo, že jsou soustavně ve stresu, protože neustále čelí nedostatku personálu. Jen 17,4% responedntek/ů uvedlo, že je jich v práci dostatek, takže stres necítí. Z toho plyne, že většina 61,5% dotazovaných by uvítala jasné stanovení maximálního počtu klientů, o které pečuje jeden zaměstnanec.

  Poměrně uspokojivá situace je v sociálních službách z hlediska podpory vzdělávání a předcházení vyhoření. 48,1% dotazovaných uvedlo, že je tato podpora ze strany zaměstnavatelů vynikající. Podle 37,4% responedntek/ů je situace dobrá s občasnými výhradami. Dále jsme se ptali na aktuální situaci spojenou s pandemií COVID-19. Podle souhrnných dat za poslední čtvrtletí roku 59,3 dotazovaných uvedlo, že jejich zaměstnavatelé nezavedli systém průběžného testování. Je třeba uvést, že se situace změnila zejména od první poloviny listopadu, kdy Ministerstvo zdravotnictví zavedlo povinné testování personálu i klientů v některých pobytových sociálních službách (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, DZR a pobytové odlehčovací služby). Pravidelné testování však stále chybí v řadě ostatních sociálních služeb, kde také dochází ke kontaktu s klienty a hrozí přenos nákazy. 24,4% dotazovaných uvedlo, že jsou testování pravidelně. Nepravidelně je testováno zbylých 16,3% dotazovaných.

  Oproti první vlně COVIDu se situace zlepšila z hlediska dostupnosti ochranných pomůcek. 83,7% respondentek/ů uvedlo, že mají dostatek kvalitních pomůcek na každý den. Ašak 16,3% dotazovaných se stále potýká s nedostatkem ochranného materiálu. Bezpečnostní přestávky při zvýšené zátěži podle zákoníku práce si může vzít 61,9% dotazovaných, zbylých 38,1% tuto možnost odpočinku nemá. Mimořádné odměny za služby během výjimečného stavu na jaře 2020 dostalo 65,9% respondentek/ů.

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k poskytování různých prvkůspojených se sociálními sítěmi a také k analýze návštěvnosti. S našimi partneryz oblasti sociálních sítí, reklamy a webové analytiky současně sdílíme informaceo Vašem používání stránky, jež mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jstejim poskytli nebo které shromáždili během vašeho používání jejich služeb.
Přijměte a pokračujte